Actualment forment part d’Acció Escolta de Catalunya que és una federació d’agrupaments escoltes de Catalunya. Es defineix com una escola de ciutadans actius, democràtica, oberta, progressista i catalana. Actualment és format per 16 agrupaments.

Forma part del Moviment Laic i Progressista i és membre de la Federación de Asociaciones Scouts de España (ASDE) i de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Història

El 21 d’octubre de 2001 a Canyelles, el Garraf, l’Assemblea Nacional de Scouts de Catalunya (SC) i l’Assemblea General de Germanor Escolta de Catalunya (GEC) vam aprovar el document ProjGECte eSColta, a partir del qual decidien crear una nova associació juvenil que assumia l’objectiu de continuar educant i formant infants i joves des de l’escoltisme.

Les assemblees de les dues associacions van decidir posar fi als nostres projectes associatius per separat i emprenien un camí junts amb l’objectiu de poder oferir moltes més eines i recursos als caps escoltes i educadors i als més de 1.000 infants, adolescents i joves que sumaren entre totes dues entitats. El 21 d’octubre posaven fi a més de vuit mesos de treball braç a braç i de debat intern sobre el model d’associació que volien, tant des dels equips associatius com des dels propis agrupaments.

Catalanitat, pluralisme i fidelitat al mètode escolta

El sistema educatiu de l’associació continuarà inspirat en el mètode educatiu ideat per Robert Baden-Powell i fonamentat en el compromís a través de la llei i la promesa escoltes com a eines pedagògiques i de treball adaptades a la realitat catalana actual. L’associació es basarà en els fonaments de la catalanitat, el pluralisme i la fidelitat al mètode escolta.

Un llarg camí per recòrrer

Acció Escolta de Catalunya, nom de la nova entitat, neix finalment el 20 de gener de 2002 a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), moment en què es reunia per primer cop l’Assemblea Nacional constituent i aprovava els nous estatuts. Les dues associacions d’origen treballen a partir d’aquell moment per tal de confeccionar uns equips de treball que donessin forma a l’entitat, i que permetessin desenvolupar el document marc de la fusió, duent a terme el model de participació interna i externa proposat, desenvolupant el programa educatiu, concretant fins al detall la formació que l’associació vol per als seus educadors i caps escoltes, i complint els compromisos que l’associació va assumir en el seu document marc amb la societat com a agent transformador de la mateixa societat.