La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) és l’organització territorial que aplega tot l’escoltes i el guiatge que es fa a Catalunya, i està reconeguda per Organització Mundial del Moviment Escolta i Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes. Aplega les associacions Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans, i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, sumant entre les tres prop de 18.000 infants i joves. L’activitat principal de la federació és la promoció de l’escoltisme i el guiatge a la societat, i és també la via de representació internacional de l’escoltisme i el guiatge catalans a Europa i al món.

Història

La FCEG es constitueix el 30 de juny de 1977 a partir de la fusió de d’Associació Catalana d’Escoltisme (ACDE) i Guiatge Català (GC), tot i que no serà fins l’any 1983. Inicialment aplegava Escoltes Catalans, Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC) iNoies i Nois Escoltes (NINE).

L’octubre de l’any 2000 es pacta l’associació directa de la FCEG amb l’escoltisme mundial, sense estar integrada dins de Federació d’Escoltisme a Espanya. Com a part del pacte, Acció Escolta passa a formar part de FCEG, de manera que aquesta passa a agrupar la majoria dels agrupaments del territori català.