Logo_Scouts

L’Escoltisme és una proposta d’educació en el temps lliure present avui en tots els indrets del planeta. Ideada per Robert Baden-Powell i posada en pràctica des de 1907, busca educar infants i joves per tal que esdevinguin ciutadans actius, crítics, compromesos i curiosos. L’escoltisme es basa en una sèrie d’ambientacions, mecanismes, “grans jocs” i objectius anomenats “el mètode escolta”, el qual s’assenta sobre les següents característiques:

El compromís 

Potenciant-lo a través de la promesa escolta; una invitació personal a cada infant o jove a comprometre’s lliurement amb la implicació social i la seva escala de valors

La descoberta a través de l’acció 

Posant en pràctica l’educació a través de la metodologia de projectes (“aprendre fent”) i de l’ús del joc com a mitjà educatiu, basant-se sobretot en les experiències que se’n deriven

La democràcia i la participació 

Impulsant l’organització de la vida de les diverses franges d’edat en petits grups que permetin accelerar la sociabilització d’infants i joves, el vincle entre els seus membres, l’establiment d’objectius compartits, la distribució de responsabilitats progressives… A més, el funcionament quotidià de cada franja d’edat es recolza en la seva assemblea, on es prenen les decisions, s’escull quin projecte tirarà endavant el col·lectiu…

Programacions educatives progressives, innovadores i engrescadores 

L’atractiu principal de l’escoltisme per a infants i joves són les activitats i projectes que viu, juntament als seus companys, setmana rere setmana al seu Agrupament. L’escoltisme intenta oferir reptes progressius i plantejar, a través de les programacions, noves fites a assolir constantment.

Més informació sobre l’origen de l’escoltisme a Wikipedia.